اخذ مقاله به صورت رایگان

ربات @scihubot در تلگرام خدابیامرز به شما در زمینه اخذ مقاله به صورت رایگان در زمان خیلی کوتاه کمک میکند. به این صورت: در سایت siencedirect مقاله مورد نظر را سرچ کرده، سپس لینک مربوطه را کپی و به ربات ارسال کنید. 📚📚📚📚📚